База данни


Loading

Книга: Практическо ръководство по управление на бази данни

Какво е База данни?

База данни (БД, още база от данни) представлява колекция от логически свързани данни в конкретна предметна област, които са структурирани по определен начин.
Wikipedia